Ценоразпис

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ - 2003"ООД
(наименование на лечебното заведение)
ЕИК: 109568877        
           
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
100 Мед. удостоверение за съда и ДЗИ  бр. 50    
101 Мед. удостоверение от психиатър бр. 30    
102 Мед. удостоверение от психиатър /за оръжие/ бр. 30    
103 Мед. удостоверение за встъпване в брак бр. 30    
104 Мед. удостоверение за работа /обикновено/ бр. 30    
105 Мед. удостоверение за работа в ХФК бр. 60    
106 Мед. удостоверение за работа в мина бр. 60    
107 Мед. удостоверение за работа в ТЕЦ бр. 40    
108 Мед. удостоверение за шофьор /кат. „А,С,Е,Д”/ бр. 30    
109 Мед. удостоверение за шофьор /кат. “В”/  бр. 20    
110 Медицинско удостоверение за работа в чужбина бр. 60    
111 Медицинско удостоверение за осиновяване бр. 50    
112 Костна плътност /остеодензитометрия/  бр. 20    
113 Манту бр. 5    
114 ЕКГ бр. 5    
115 Пункция бр. 20    
116 Изследване на антитела бр. 45    
117 Цитонамазка бр. 15    
118 Дубликат на документ бр. 10    
119 Аборт бр. 200    
120 Дубликат от скенер /снимка/ бр. 30    
121 Рентг.изсл. на стомаха с каша бр. 30    
122 Упойка бр. 60    
123 Поставяне/сваляне на спирала бр. 50    
124 Определяне на кръвна група бр. 20    
125 Поставяне на инжекция венозна  бр. 10    
126 Поставяне на инжекция /мускулна, подк./ бр. 5    
127 Поставяне на система бр. 10    
128 Дермален тест за поносимост към упойки бр. 20    
129 Сваляне на конци и обработка на хир. рана бр. 20    
130 Инхалация  бр. 20    
131 Поставяне на катетър бр. 20    
132 Клизма бр. 25    
133 Аудиометрия бр. 40    
134 Велотест бр. 50    
135 Превръзка  бр. 20    
136 Сутура 2 конеца бр. 20    
137 Сутура 3 конеца и повече бр. 30    
138 Контраст за скенер 100 мл. бр. 70    
139 Преснимане на ИЗ бр. 100    
140 Цистоскопия бр. 200    
141 Колоноскопия бр. 200    
142 Ректоскопия бр. 200    
143 Фиброгастроскопия бр. 200    
144 Хеликобактер бр. 10    
145 ЕМГ бр. 30    
146 ЕЕГ бр. 30    
147 Ехокардиография  бр. 50    
148 Ф И Д бр. 10    
149 Ехография на щитовидна жлеза бр. 20    
150 Ехография на коремни органи бр. 20    
151 Електрокоагулация на маточна шийка/изгаряне на раничка бр. 40    
152 Колпоскопия бр. 40    
153 Гинекологичен и ехографски преглед бр. 40    
154 Кардиотокографски запис /NST/ бр. 20    
155 Дубликат на диск  бр. 10    
156 Копие на Холтер бр. 20    
157 Инсеминация бр. 50    
158 Първичен преглед от специалист бр. 20    
159 Вторичен преглед от специалист бр. 15    
160 Фетална морфология бр. 60    
161 Лечение на кондиломи бр. 50    
162 Отстраняване на чуждо тяло от влагалището бр. 20    
163 Консултация бр. 20    
164 Биохимичен скрининг бр. 40    
165 Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и/или уточняване на застрахователно събитие бр. 30    
166 Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и/или уточняване на застрахователно събитие бр. 100    
167 Самостоятелна ВИП стая с едно или две легла /на ден ден 20    
168 Леглоден извън клинична пътека, без интензивно отделение ден /до 2 дни/ 100    
169 Диализно лечение при остри състояния бр. 150    
170 Перитонеална диализа с апарат бр. 150    
171 Такса престой /1 леглоден/  леглоден 3,5    
172 Холтер ЕКГ - мониториране    60    
173 Преглед от лекар професор   50    
174 Преглед от лекар доцент   40    
175 МРТ – нативно   300    
176 Интерпретация със заключение на образно изследване от специалист рентгенолог   20    
177 Контрастно вещество при изследване    80    
178 Контрастно вещество при изследване хипофиза   150    
179 Платно за херниопластика 6/11   50    
180 Платно за херниопластика 8/12   60    
181 Платно за херниопластика 15/15   72    
182 Съшивател еднократен циркулярен Ø26   350    
183 Съшивател еднократен циркулярен Ø30   480    
184 DHS   1300    
185 G плака   1300    
186 Бедрена плака   1800    
187 Плака за подбедрица    1600    
188 Плака за подбедрица 2 броя   1780    
189 Плака за подбедрица с осем винта   1750    
190 Есмитубуларна плака   850    
191 L плака   1200    
192 Тингърови игли   6,2    
193 Заключващ тибиален пирон   2100    
194 Заключващ пирон плака рамо   1800    
  КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ     здравно неосигурен здравно осигурен  
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск   400 400  
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск /без процедури **75.1, **75.33 и **75.35/   800 800  
3 Оперативни процедури за задържане на бременност   150 150  
004.1 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността  до 13 гест. с. включително   170 170  
004.2 Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността  над 13 гест. с.    280 280  
5 Раждане   - 850  
6 Грижи за здраво новородено дете    - 264  
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест   960 960  
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест    1 080 1 080  
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение   385 385  
17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания /без блок 2/    750 750  
18 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация /без блок 2/   1 320 1 320  
20 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания /без блок 2/   3 318 3 318  
25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване    900 900  
26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение    3 430 3 430  
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик    2 750 2 750  
28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение   4 540 4 540  
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация /без блок 2/   520 520  
30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация /без блок 2/   1 300 1 300  
32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда /без блок 2/   462 462  
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения /без блок 2/   479 479  
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик /без блок 2/   770 770  
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик /без блок 2/   2 860 2 860  
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация   605 605  
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст   638 638  
040.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст    605 605  
040.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст   780 780  
041.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години   440 440  
041.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години   600 600  
042.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години   858 858  
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система   715 715  
047.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация   1 540 1 540  
047.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години   2 002 2 002  
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст/без блок 2/   840 840  
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст /без блок 2/   684 684  
050.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза        730 730  
050.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години/без блок 3/   876 876  
051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза   2 300 2 300  
051.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение   1 550 1 550  
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив    /без блок 2 и блок 3 /   1 150 1 150  
056.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години   500 500  
056.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години   600 600  
057.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити  при лица над 18 години    2 000 2 000  
057.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити,менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години /без блок 2/   2 400 2 400  
61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза /без блок 2/   650 650  
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи /без блок 2/   400 400  
063.1 Лечение на епилептичен статус над 18 години   600 600  
063.2 Лечение на епилептичен статус под 18 години   720 720  
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест   231 231  
068.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години   400 400  
068.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години   480 480  
69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт /без блок 2/   600 600  
70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит /без блок 2, за блок 1 – без дейност с код *88.74/   1 200 1 200  
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво /без блок 2, за блок 1 – без процедура с код *88.74/   605 605  
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво /без блок 2, за блок 1 – без процедура с код *88.74/   605 605  
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт /без блок 2/   600 600  
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума /без блок 2/   920 920  
75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) /без блок 2/   1 300 1 300  
76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания /без блок 2, за блок 1 – без код 71.2/   700 700  
078.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години    660 660  
078.2 Диагностика и лечение  на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години    732 732  
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит    500 500  
087.1 Диагностика и лечение  на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години    900 900  
087.2 Диагностика и лечение  на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години    1 260 1 260  
088.1 Диагностика и лечение  на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години    400 400  
088.2 Диагностика и лечение  на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години    480 480  
98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром /без блок 2 на част Б „При лица под 18 години /   744 744  
99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги   624 624  
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е /без блок 3, за блок 1 и блок 2 за диагноза с код по МКБ10 В15.0 – при задължинтелна консултация с републикански консултант по инфекциозни болести/   1 320 1 320  
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D /без блок 3, за блок 1 и блок 2 за диагнози с код по МКБ10 В16.0  и В16.2  – при задължинтелна консултация с републикански консултант по инфекциозни болести/   1 532 1 532  
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции /без диагнози с код по  МКБ А35, А82.0 и А82.1/   548 548  
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения   600 600  
106.1 Диагностика и лечение  на токсоалергични реакции при лица над 18 години    550 550  
106.2 Диагностика и лечение  на токсоалергични реакции при лица под 18 години    660 660  
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст   300 300  
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма    2 200 2 200  
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми    2 500 2 500  
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност /без блок 2, за блок 1 само за диагнози с  кодове I80.2 и  I82.1/   520 520  
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур   1 000 1 000  
143 Трансуретрална простатектомия    1 100 1 100  
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения   1 100 1 100  
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища    774 774  
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система   2 500 2 500  
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система   600 600  
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност    2 600 2 600  
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност   1 160 1 160  
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината    612 612  
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища    520 520  
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища    1 000 1 000  
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност    2 300 2 300  
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност   950 950  
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани    550 550  
160 Нерадикално отстраняване на матката   1 100 1 100  
161 Радикално отстраняване на женски полови органи   1 100 1 100  
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи   770 770  
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи /в частта блок 2 – без процедура с код *71.71 при деца под 9 годишна възраст/   330 330  
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената /в частта блок 2 – без процедура с код *70.79 при деца под 9 годишна възраст/   806 806  
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход    460 460  
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената   650 650  
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок   1 500 1 500  
170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването   6 800 6 800  
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   2 800 2 800  
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години    4 650 4 650  
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години   1 780 1 780  
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години    2 670 2 670  
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години    2 600 2 600  
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години    3 975 3 975  
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години   1 100 1 100  
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години    1 725 1 725  
179 Оперативни процедури върху апендикс    650 650  
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома    650 650  
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство    500 500  
182 Оперативни процедури при хернии    650 650  
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация    700 700  
184 Конвенционална холецистектомия    1 150 1 150  
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища    2 300 2 300  
187 Оперативни процедури върху черен дроб / само за дейност с код **50.61 в условията на спешност/   3 350 3 350  
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест    1 450 1 450  
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност    1 820 1 820  
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години    1 000 1 000  
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години / само за процедури с код **41.43 и **41.5 за спешни случаи/   1 500 1 500  
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции    1 200 1 200  
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 /без кодове **92.21 и **92.29/   1 300 1 300  
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия    300 300  
195 Оперативно лечение при остър перитонит   2 200 2 200  
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси    1 500 1 500  
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания /без блок 3/   750 750  
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания    550 550  
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания    305 305  
205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение /без блок 2/   1 330 1 330  
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми /за ОТО само диагнози с кодове по МКБ10:  S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70/   400 400  
216 Спешни състояния в гръдната хирургия /без блок 2/   550 550  
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник /в условията на спешност само за процедури с кодове:*78.59; *79.25; 79.29; *79.35; *79.36; *79.55; *79.86; *79.87, *81. 40; *81. 42 и *81.43/   2 050 2 050  
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност    910 910  
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност /в условията на спешност за процедури с кодове: *77.12; *77.13; *77.22; *77.23 ; *77.32; *77.33,*79.31; 79.51; *79.81; *79.82; *79.83; *80.81; *80.82; *80.83; *81.23; *81.24; *81.25; *81.71; *81.73; *81.74;  *81.82;*82.35;*83.63; *83.87; *83.88; *84.04, *84.05,*84.06.,*84.07**,*84.3/   1 000 1 000  
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник /без процедури с кодове: *86.61; *86.66 и  *86.93/   460 460  
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години   2 400 2 400  
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца   500 500  
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) ) /в частта за блок 2 – само за деца над 5-годишна възраст/   500 500  
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура   120 120  
  АПр „Предсрочно изпълнение на дейност по КП ...”        
           
  Забележка: Когато пациентът е здравно осигурен стойността на КП се заплаща единствено и само от НЗОК. Здравноосигурени пациенти даплащат само за вложен консуматив или изделия, които не влизат в цената на КП и за които НЗОК не поема плащането /платна за херниопластика, съшиватели, остеосинтезни материали/. Пациент с прекъснати здравноосигурителни права заплаща цялата стойност на КП плюс стойността на допълнително използваните  консумативи, които НЗОК не заплаща към стойността на КП.