Микробиологична лаборатория - център

 

   Микробиологичната лаборатория е с отговорната мисия да развива модерна, с високо качество, широкоспектърна микробиологична диагностика на клинично значими бактериални, гъбни и вирусни инфекции у човека. Лабораторията разполага с модерна база и съвременна диагностична апаратура. В лабораторията се провежда мониторинг на микробната антибиотична резистентност и консумацията на антимикробни агенти. Оказва се консултативна помощ при избор на пациент-ориентирана антимикробна терапия. Упражнява се системен контрол на болничната екосистема и медицинския персонал за превенция на ВБИ и епидемични взривове.
    Приоритетни задачи на лабораторията са поддържането на постоянно високо качество на микробиологичната диагностика – база за оптимизиране на грижата за болния човек, въвеждането на нови диагностични методи, внедряването на съвременни управленски модели, превръщането на звеното в пазарен субект с достатъчна автономия в рамките на болницата, постигането на оптимална икономическа ефективност от дейността, акредитирането по международния стандарт ISO 15189.

   Визията за бъдещо развитие на микробиологичната лаборатория се свързва с разширяване на дейността й чрез внедряване на най-нови методични подходи, базирани на съвременните научни достижения на микробиологията, имунологията и молекулярната биология.

 Разполагаме с високоспециализирани кадри, което гарантира високата точност на резултатите.

   Всяка година лабораторията преминава европейски одит и получава сертификат за дейността си.

   В лабораторията извършваме следните изследвания:

- микробиологично изследване на гърлени, носни, ушни, очни, влагалищни секрети

- храчки

- урини

- определяне на етиологичен причинител на инфекция и определяне на антибиотична чувствителност

- препоръки от специалист - микробиолог за избор и начин на лечение

- изследване на маркери за вирусни хепатити: А, Б и С

- изследване за СПИН, Васерман,

- ревматологични проби /AST/

   Експресна и качествена диагностика, резултати в деня на изследването.