Психиатричен кабинет

Д-р Спаска Костова - специалист - психиатър

 

Професионализмът на лекарите - специалисти в психиатричния кабинет гарантира постигането на отлични резултати при диагностика и лечение на:

  • психози и остри психотични състояния
  • депресивни състояния
  • невротични и психични отклонения с различен произход и от различно естество
  • специфични персонални здравни проблеми, свързани с психичната устойчивост на личността
  • психични проблеми, следствие на телесни страдания или кризисни преживявания

 

Кабинетът по психиатрия предлага индивидуална и подкрепяща психотерапия, подпомагаща справянето с нетипични състояния, обременяващи психичното здраве. Лекарите работят с пациенти на здравноосигурителната каса и самонасочили се пациенти, които консултират на базата на платения прием=

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки работен ден от 08,00 до 16,00часа

За повече информация: тел0701 59538