Кабинет по образна диагностика


  

   Д-Р КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВОтделението по образна диагностика е оборудвано с всички необходими апарати за извършване на дейността. Високото качество на апаратурата е гаранция за установяване на различни заболявания. Ръководството на болницата провежда политика на постоянно обновяване и сервиз на машините и обучение на персонала.

  Рентгеногра́фия  е метод за изследване на вътрешната структура на предмети, които се облъчват с рентгеново лъчение и преминалото лъчение се регистрира. Най-често терминът се отнася към медицинската неинвазивна процедура, основаваща се на получаване на проектирано изображение на анатомични органи чрез пропускане през тях на рентгенови лъчи и регистриране на степента на поглъщането им върху специална хартия или по друг начин.

 Д-Р КРАСИМИР НИКЛИН

 

   

 

 

 

 Голямата ни гордост е Ядрено - Магнитния Резонанс. Апаратът е производен от "NEUSOFT" през 2010година, тип "отворен магнит" и е с много високо качество на образите.

ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

 Ядрено-магнитният резонанс или по-често във физиката като ядрен магнитен резонанс (ЯМР) е физично явление, при което атомни ядра с различен от нула спин, поставени в магнитно поле, поглъщат и повторно излъчват в условието на резонанс поради преориентацията на магнитния им момент. Специфичната честота на резонанса зависи от силата на магнитното поле и вида на атомния изотоп.

 ЯМР дава възможност да се наблюдават специфични квантови магнитни свойства на атомното ядро. Прилага се при изучаването на обекти и явления в молекулната физика, кристалографияята и др. чрез ЯМР спектроскопия. В медицината ЯМР се прилага широко в апаратите за магнитно-резонансна томография.

 

 

   

   За нуждите на образната диагностика отделението разполага с два компютърни томографа /скенери/.Единият от копютърните томографи е с марка "General Elektrik", 16-слайзов, произведен 2010г. Резервния томограф е с марка "Picker".

   Компютърната томография е метод от образната диагностика в медицината, при който от множество рентгенови изображения на даден обект, заснети от различни ъгли, с помощта на компютърна обработка се получава тримерно изображение. Изследването се извършва на последователни срезове.

   При стандартната рентгенова снимка тялото на пациента се облъчва от рентгенов източник (рентгенова тръба)и изображението се получава като проекция върху равнина (рентгенов филм). При това проектиране се губи информация за дебелината на обектите, а освен това не е възможно да се определи дали дадено светло място на снимката се дължи на преминаването на лъчите през по-плътен материал (с по-голямо поглъщане) или през по-дебел обект.

   При компютърната томография този проблем се решава като правят множество ренгенови снимки от различни положения около тялото на пациента и след това от тях с помощта на компютърни алгоритми се възстановява информацията за плътността на всеки елемент от обема. Както изображението от обикновените фотоапарати се състои от отделни пиксели, тук то се състои от т. н. "воксели" (т. е. "обемни пиксели"). Възстановяването на информацията за обемното разположение се нарича реконструкция.

КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ GENERAL ELECTRIC

 

 КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ PICKER

 

Болницата разполага с няколко мобилни рентгенови апарата модел Сименс.

МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ SIEMENS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


МАМОГРАФ SIEMES 

 В рентгеновия кабинет разполагаме с мамограф за образна диагностика на злокачествени образувания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

ДИГИТАЛИЗИРАЩА СИСТЕМА

В отделението е изградена дигитализираща система с марка "General Elektrik". Системата дигитализира получените образи, което повишава значително тяхното качество и позволява разпространението им по компютърна мрежа.