Урологичен кабинет

Д-р Евгени Иванов -зав.отделение,специалист уролог

 

   Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като осъществява и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им. Урологията се занимава предимно с хирургичното лечение на съответните заболявания, но ползва и консервативни методи за лечение.

  

   С развиването на урологията като самостоятелна специалност извън хирургията, в нея се обособяват различни подразделения. Те не са отделни медицински специалности, а профили на урологията.

   Андрология

   Андрологията се занимава с диагностиката и лечението на заболяванията на мъжката репродуктивна система и стерилитета при мъжа.

   Урогинекология

   Диагностицира и лекува заболяванията на пикочната система при жените.

   Ендоурология

   Занимава се с приложението и осъществяването на ендоскопските, миниивазивните методи в урологията. Наречена още безкръвна хирургия.

   Онкоурология

   Занимава се с диагностиката, лечението и профилактиката на онкологичните заболявания в урологията.

  Детска урология

   Изследва особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания в детска възраст. Над 90% от заболяванията напиело-каликсната система в детската възраст са различни по вид аномалии - от най-леките до най-тежките форми.

   Старческа урология

   Изследва особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания в старческа възраст.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Всеки работен ден от 08,00 до 16,00часа

За повече информация: тел0701 59538