Хирургичен кабинет


ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ - Д.М.Н.   Хирургичната дейност е една от основните дейности в медицинският център и в болницата.

   Хирургичният кабинет обслужва много голям обем от пациенти. Разположен е в партерната част на болницата и е оборудван съгласно всички изисквания за дейността. Разполага със собствена превързочна.

   В кабинета работят водещи хирурзи. Обслужват се пациенти с травми, със различни заболявания, както и спешни състояния.

 

 

 

 

        

 

 

Д-Р МИХАЙЛ САВОВ Д-Р ВАСИЛ ПЕНЧЕВ