Вътрешно отделение

Д-Р ВАСИЛ БАЧЕВ - ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕ   Вътрешно отделение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – 2003”ООД – Дупница е разположено на втори и трети етаж в Блок А на болницата. Отделението разполага с 50 легла. Във ВО работят 14 лекари и 20 души друг персонал. Завеждащ отделение е д-р Васил Бачев. Отделението е с второ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по вътрешни болести. В отделението се осъществява дейност и по медицинските стандарти „Гастроентерология”, Нефрология”, „Ендокринология и болести на обмяната”,”Пневмология и фтизиатрия”, „Клинична алергология”” /съгл.Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-288/28.09.2012г. на МЗ/.

   Във Вътрешно отделение се извършват в широк диапазон специфичните за специалността диагностични и лечебни дейности.

   Отделението работи по 56 клинични пътеки.Изработени са алгоритми за лечение на пациенти извън клинични пътеки.

 

   В отделението се извършва и медицинска експертиза на нетрудоспособността. Има изградена ЛКК. Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ

  Важно място заемат и извършваните от лекарите в отделението високоспециализирани медицински изследвания — функционално изследване на дишането, гастроскопии, бронхоскопии, ехографии, плазма аргон и др.

 

КАК СТАВА НАСТАНЯВАНЕТО В  ОТДЕЛЕНИЕТО?

На Централна регистратура още на входа на болницата ще отбележат в Информационната система, че сте пристигнали в болницата.

Регистраторите ще направят справка за здравно-осигурителния Ви статус.

Ще бъдете насочени към приемно-диагностичен кабинет, където се представя направление за хоспитализация и всички съпътстващи документи. Възможно е да Ви изпратят за извършване на изследвания или манипулации.

След това ще отидете в вътрешно отделение, където дежурната сестра ще получи от Вас придружаващата медицинската си документация.

Обичайно необходимите документи включват: документи, свързани с настоящите оплаквания, както и такава за придружаващите заболявания /епикризи и амбулаторни листове от предишни пролежавания в болница и прегледи/,  рецептурна книжка.

Д-Р ЮЛИЯ ИВАНОВА   Медицинска сестра  ще Ви настани в стаята на легло и ще Ви запознае с Правилника за вътрешен ред на отделението и болницата.

Лекуващият лекар ще Ви запознае с плана на подготовка, провеждане и възстановяване, в това число и с изследванията, които ще Ви бъдат назначени.

Ще Ви бъде представена декларация за информирано съгласие, където писмено да заявите съгласие или несъгласие с така предложения план на лечение. Вашето мнение ще бъде решаващо за обема на нашата дейност.

 

Телефон за връзка с Вътрешно отделение 0701 59507.