ОАИЛ

Д-Р СИЛВИЯ СТАНКЕВА - ЗАВ.ОАЕЛ   Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – 2003”ООД – Дупница (ОАРИЛ) е разположено на втори етаж в Блок А на болницата. Отделението разполага с 8 легла. В ОАРИЛ работят 7 лекари и 6 души друг персонал. Завеждащ отделение е д-р Силвия Станкева. Отделението е с второ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по анестезиология и интензивно лечение” /съгл.Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-288/28.09.2012г. на МЗ/.

В ОАРИЛ се извършват в широк диапазон специфичните за специалността диагностични и лечебни дейности.

Отделението работи по 5 клинични пътеки.   

Изработени са алгоритми за лечение на пациенти извън клинични пътеки.

Разполагаме с високоспециализирани специалисти и персонал. За пациентите се полагат максимални грижи и внимание в среда, максимално близка до домашната.

 

КАК СТАВА НАСТАНЯВАНЕТО В  ОТДЕЛЕНИЕТО?

На Централна регистратура още на входа на болницата ще отбележат в Информационната система, че сте пристигнали в болницата.

Регистраторите ще направят справка за здравно-осигурителния Ви статус. 

Ще бъдете насочени към приемно-диагностичен кабинет, където се представя направление за хоспитализация и всички съпътстващи документи. Възможно е да Ви изпратят за извършване на изследвания или манипулации.

След това ще отидете в ОАРИЛ, където дежурната сестра ще получи от Вас придружаващата медицинската си документация.

Обичайно необходимите документи включват: документи, свързани с настоящите оплаквания, както и такава за придружаващите заболявания /епикризи и амбулаторни листове от предишни пролежавания в болница и прегледи/,  рецептурна книжка.

Медицинска сестра  ще Ви настани в стаята на легло и ще Ви запознае с Правилника за вътрешен ред на отделението и болницата.

Лекуващият лекар ще Ви запознае с плана на подготовка, провеждане и възстановяване, в това число и с изследванията, които ще Ви бъдат назначени.

Ще Ви бъде представена декларация за информирано съгласие, където писмено да заявите съгласие или несъгласие с така предложения план на лечение. Вашето мнение ще бъде решаващо за обема на нашата дейност.

 

Телефон за връзка с ОАРИЛ 0701 59518.