Физиотерапия

 

   Физикалната медицина е сравнително млада медицинска специалност. Истинското й развитие като такава започва
слад Втората световна война, когато от фронта се завръщат много млади военноинвалиди, които трябва да бъдат реинтегрирани в обществото. С развитието на човешката цивилизация се променят и приоритетите пред физикалната медицина. Докато при зараждането си тя е имала за задача преодоляване на последствията от войната, то в днешно време нейните приоритети се заключават в профилактика и лечение на болестите на съвремието - травми на опорно-двигателния апарат, ревматологични заболявания, заболявания на нервната система, обменни заболявания, остеопороза, стрес и хиподинамия - като успешно съчетава едновременното приложение на природните и балнеологични фактори със съвременните средства за лечение.

    Обект на лечение със съвременните методи на физикалната медицина и рехабилитация са следните групи заболявания:

1. Травми на опорно-двигателния апарат
2. Ставни заболявания
3. Заболявания на централната нервна система
4. Заболявания на периферната и вегетативната нервна система
5. Ревматични заболявания                             

    На всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно- оздравителна програма, включваща:
1. Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип
2. Прецизни изследвания
3. Медикаментозно лечение + модерна физиотерапия с над 26 вида различни процедури, провеждани от специалист.

    Кабинетът по Физиотерапия и рехабилитация е оборудван с най-съвременните апарпати, специално разработени за
лечение на неврологични, неврофизиологични и ставни заболявания.