Полезни връзки

По-важни телефонни номера в болницата:

- 59538 - регистратура

- 59500 - централен офис управител

- 59548 - спешен кабинет

- 59501 - детско отделение

- 59593 - нервно отделение

- 59580 - кардиологично отделение

- 59598 - АГ отделение

- 59530 - хирургично отделение

- 59507 - вътрешно отделение

- 59563 - ІІ вътрешно отделение

- 59532 - инфекциозно отделение

- 59540 - хемодиализа

- 59508 - лаборатория

- 59516 - рентген

- 59547 - физиотерапия

 

www.nhif.bg/web/guest/107 - РЗОК Кюстендил