Клинична лаборатория

   МБАЛ "Св.Иван Рилски - 2003" разполага с високоспециализирана и модерна Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

   Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове и с пациенти от платения прием.

   Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.  

   Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в "Клинична лаборатория", тъй като апаратурата в болницата дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

 

   ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

 • пълна кръвна картина с 22 показателя;
 • специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • електролити;
 • липиден профил, субстрати и ензими;
 • хормони, туморни маркери, метаболитни маркери и лекарства;
 • хепатитни маркери;
 • кардиологични маркери;
 • хемостазни изследвания;
 • кръвно-газов анализ;
 • вирусологични маркери;
 • уринни изследвания;
 • тест за бременност;
 • други

 

 

Д-р Веселка Ганчева

 

Биохимичен анализатор

 

 

Хематологичен брояч